Politica privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal

în Procesul de Recrutare și Selecție

Stimat/ă candidat/ă,

Dorim să vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (‘GDPR’) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. În acest context, confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, și ne angajăm să vă protejăm și să vă garantăm drepturile care privesc confidențialitatea datelor personale.

Astfel, compania H&H Consulting SRL, cu sediul în Sibiu, Str. Rennes, Nr. 21, etaj III, operator de date cu caracter personal înregistrat cu numărul 15873, reprezentată prin Hanea Ruxandra, în calitate de administrator, se aliniază prevederilor Regulamentului și vă informează cu privire la cum colectăm noi datele dvs. personale, ce categorii de informații prelucrăm, în ce scopuri le prelucrăm, cum le folosim, cum le păstrăm și cui le transmitem și de ce, precum și drepturile de care beneficiați și cum le puteți exercita.

Ce fel de date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dvs. existente în Curriculum Vitae sau în baza noastră de date, pe care le colectăm direct de la dvs. (aplicare pe website-ul companiei, pe alte rețele de socializare profesionale unde sunt promovate pozițiile disponibile ale clienților companiei, email pe oricare din adresele de email cu terminația @hhconsulting.ro, telefonic) sau datele pot fi colectate din CV-urile făcute publice de dvs. pe diverse rețele de socializare profesionale (ejobs, BestJobs, Linkedin, Facebook etc):

 • Date de identificare;
 • Date personale de contact;
 • Date privind vârsta, sexul și existența/ tipul permisului de conducere;
 • Date privind statutul și experiența profesională;
 • Date privind educația și formarea dvs. profesională;
 • Date privind competențele profesionale și personale menționate în CV;
 • Date privind principalele proiecte și realizări în activitatea profesională;
 • Informații de la foștii dvs. angajatori cu privire la activitățile profesionale îndeplinite de dvs. și durata angajării, pe baza documentelor de furnizare referințe pe care ni le-ați prezentat, sau pe care le-am obținut prin comunicarea directă cu aceștia, pe baza informării dvs. prealabile.
În ce scopuri prelucrăm datele dvs. personale?

Subliniem faptul că vom utiliza aceste date numai în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv în activitatea de recrutare și selecție. În acest sens, pe baza datelor și informațiilor din CV-ul dvs. pentru care avem acordul dvs. de analiză, urmărim să determinăm dacă sunteți sau nu un candidat potrivit pentru oportunitățile de muncă disponibile în cadrul companiilor client, precum și pentru a vă contacta cu o propunere, în vederea stabilirii unui interviu sau cu scopul de a vă solicita/ furniza informații suplimentare legate de oportunitățile de angajare.

Cum folosim (prelucrăm) datele dvs. personale?

Prelucrarea datelor personale înseamnă efectuarea unor operațiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea/actualizarea, consultarea, utilizarea, transmiterea, ștergerea etc.

Datele vor fi prelucrate și stocate atât pe suport hârtie, cât și electronic, în sistemele și aplicațiile IT (inclusiv e-mail) utilizate la nivelul companiei.

Sunt datele dvs. sigure la H&H Consulting?

H&H Consulting consideră că securitatea datelor dvs. personale este foarte importantă și, în acest sens, asigură adoptarea măsurilor de securitate organizatorice și tehnice, menite să protejeze datele dvs. împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la datele dvs. personale este permis persoanelor autorizate de H&H Consulting, în urma unei evaluări adecvate, conform atribuțiilor și responsabilităților specifice și care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

În cazul în care optați pentru comunicarea cu noi și transmiterea datelor dvs. personale prin mijloace de comunicare electronică (email) vă informăm că H&H Consulting a luat toate măsurile necesare de precauție pentru a asigura securitatea corespondenței electronice, prin securizarea sistemelor proprii.

Cine sunt destinatarii datelor dvs. personale?

În cursul normal al activității de recrutare și selecție a personalului, H&H Consulting poate transfera datele dvs. personale către companiile client pentru a realiza scopurile de prelucrare a datelor personale menționate anterior, iar acest lucru este necesar: pentru a face demersuri în vederea stabilirii de interviuri la companiile client, trimiterii ofertei de angajare de către companiile client, încheierii contractului individual de muncă în cazul în care sunteți persoana selectată pentru poziția în cauză și pentru a soluționa solicitările dvs.

Spre exemplu, H&H Consulting poate transfera datele dvs. personale în următoarea situație:

 • Putem transfera o parte din datele dvs. cu caracter personal către companiile client, în momentul în care sunteți persoană selectată pentru a fi recomandată mai departe către compania client pentru ocuparea poziției pe care o au disponibilă și pentru care v-ați manifestat interesul și v-ați dat acordul.
Cât timp prelucrăm datele dvs.?

Datele dvs. personale vor fi prelucrate de H&H Consulting pe toată perioada derulării procesului de recrutare și selecție aferent pozițiilor pentru care ați aplicat.

În cazul în care acceptați o ofertă de angajare din partea companiei client și se încheie un contract individual de muncă între dvs. și compania client, datele dvs. personale colectate în cadrul procesului de recrutare și selecție vor deveni parte din dosarul de personal și urmează a fi prelucrate conform reglementărilor interne aplicabile angajaților din compania client și informării generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale salariaților ce vă va fi pusă la dispoziție după acceptarea ofertei de angajare, anterior încheierii contractului individual de muncă cu compania client.

În cazul în care nu sunteți persoana selectată să mergeți mai departe în procesul de selecție la compania client, sau nu acceptați oferta de angajare și/sau procesul de recrutare și selecție nu se finalizeaza prin încheierea unui contract individual de muncă între dvs. și compania client, perioada de stocare/retenție a datelor dvs. personale în baza noastră de date este de maxim 3 ani de la comunicarea ultimului răspuns, conform termenului general de prescripție prevăzut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță. După trecerea celor 3 ani, candidatura dvs. va fi ștearsă din baza de date, sau prelungită, în funcție de decizia dumneavoastră.

Dacă obiectati cu privire la păstrarea datelor cu caracter personal pe perioada mai sus menționată, pentru alte eventuale oportunități ce pot apărea, ștergem pe loc datele dvs.

Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?
 • Dreptul la informare – Beneficiați de dreptul la informare și prin urmare puteți solicita în orice moment informații și detalii privind modul în care prelucrăm datele dvs. personale, pe care vi le vom furniza verbal sau în scris, prin canalele solicitate de dvs.;
 • Dreptul de acces la datele dvs. – Puteți solicita oricând accesul la datele dvs. personale deținute de H&H Consulting, respectiv confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către H&H Consulting, scopurile, temeiurile și condițiile prelucrării.
 • Dreptul la rectificarea datelor - Oricând ne puteți cere să vă corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs., astfel încât să ne asiguram în orice moment că datele dvs. sunt actuale și corecte.
 • Dreptul la restricționarea datelor – Beneficiați de dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în următoarele situații: (i) ați contestat exactitatea datelor dvs. personale pe care le prelucrăm, astfel că, pentru perioada necesară verificării acurateții acestora, datele dvs. vor fi restricționate de la prelucrare; (ii) a fost constatată prelucrarea datelor dvs. personale fără un temei legal și v-ați opus ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării; (iii) v-ați opus prelucrării datelor personale, astfel că în perioada în care se verifică validitatea temeiurilor prelucrării, datele dvs. vor fi restricționate; (iv) deși a expirat perioada de retenție a datelor, ne-ați solicitat în mod expres păstrarea datelor dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la ștergerea datelor – Ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale pe care le prelucrăm, iar noi vom face toate demersurile necesare în acest sens, în cazul în care: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; (ii) vă retrageți consimțământul și prelucrarea s-a realizat în baza acestui consimțământ și nu există un alt temei legal pentru a continua prelucrarea; (iii) v-ați opus prelucrării datelor și nu există motive legitime care să permită prelucrarea în continuare; (iv) datele dvs. personale au fost prelucrate fără a exista un temei legal valid în acest sens. Totodată, vă informăm că datele personale pentru care ați depus o solicitare de exercitare a dreptului de ștergere vor putea fi prelucrate în continuare în următoarele situații: pentru îndeplinirea unor obligații legale care prevăd prelucrarea, precum și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării – Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care compania demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului, rămânând în continuare valabilă.

Toate aceste drepturi le puteți exercita prin depunerea unei cereri scrise în acest sens, la datele de contact menționate mai jos, iar noi vă vom răspunde în termen de 30 de zile calendaristice, sau, în cazul în care solicitarea necesită o analiză mai complexă, acest termen poate fi prelungit cu încă 60 de zile calendaristice, caz în care vă vom informa în mod corespunzător, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.

În cazul în care ne veți adresa solicitarea în format electronic, vă vom furniza informațiile tot în format electronic, dacă acest lucru este posibil, sau într-un alt format solicitat de dvs.

H&H Consulting poate solicita informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea, înainte de a putea permite accesul la datele dvs. cu caracter personal sau de a acționa în legătură cu exercitarea drepturilor menționate anterior.

În cazul în care aveți convingerea că datele dvs. personale sunt prelucrate incorect și nu respectă cerințele legale, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web: http://www.dataprotection.ro/

Date de contact H&H Consulting privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă: Sibiu, str. Rennes, nr. 21, etaj 3, România.

Email: office@hhconsulting.ro

OUR OFFICE

H&H Consulting Social Links

Adresa
Rennes 21, Sibiu,
Romania, 550006
Contactează-ne
+40-720-110-915
Trimite-ne Email
Termeni și Condiții | Politica Cookies
Copyright 2020. hhconsulting. All rights reserved.